İstanbul Sultanahmet Vakfı

İlahiyat Lisans Destek Programı

&

ÎKÂN Akli İlimler Merkezi

Yeni Dönem Başvuruları Başladı!

Ayrıntılı bilgi için BAŞVURULAR - EĞİTİM BAŞVURULARI sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul Sultanahmet Vakfı

Yazma Eserler Araştırma Merkezi

Metin Tahkiki Kursu'na başvurular başlamıştır.

Ayrıntılı bilgi için BAŞVURULAR - SEMİNER BAŞVURULARI sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

WhatsApp Image 2021-04-10 at 19.40.59.jp

MUKABELE

Ramazân-ı Şerif'te Kuran-ı Kerim ile buluşuyoruz.


İstanbul Sultanahmet Vakfı talebelerinin kıraatlerine evlerimizden mukabele ederek Kuran'ı hatmetmek için mukabele geleneğini yaşatıyoruz.


Mukabele hergün saat 14:00'da İstanbul Sultanahmet Vakfı youtube kanalında ve facebook'ta. 

Youtube için tıklayınız.

Facebook için tıklayınız.

RAMAZÂN-I ŞERÎF SOHBETLERİ

İstanbul Sultanahmet Vakfı Kurucu Üyesi ve

Sultanahmet Camii emekli İmam Hatib'i

Emrullah HATİPOĞLU Hocamız

Ramazân-ı Şerîf ayı boyunca 

her gün saat 15:30'da

sosyal medya kanallarından

sizlerle buluşuyor.

Youtube için tıklayınız.

Facebook için tıklayınız.

WhatsApp Image 2021-04-10 at 19.40.58.jp

Youtube Kanalımıza abone olarak dersleri takip edebilirsiniz.

Haberlere ve etkinlik bilgilerine Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sultan 1. Ahmed'e ait kıta

Sultan 1. Ahmed Han tarafından

Efendimiz S.A.V için yazılan dörtlük.

Nola tacım gibi başımda götürsem daim,
Kademi nakşını ol Hazret-i Şah-ı Rüsulün.
Gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir,
Ahmeda durma yüzün sür kademine O gülün.

“Resullerin şâhı olan Hz. Muhammed’in ayak izi resmini, tacım gibi, başımda taşısam bunda şaşılacak bir durum yoktur; çünkü peygamberlik bahçesinin gülü, o ayak izi sahibidir.”

Eğitim Hizmetlerimiz

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

Sultan Ahmed Vakfiyesi

(Darul Hadis Bölümü)

105.106.sayfa

Bir müstakim kimse dahi bevvab olub hıfz-u hidmet-i babda ihmal-u kusurdan ictinab ide, yevmi......akçe ve vazife virile. 

(Bir güvenilir doğru kişi de  kapıcı olup, müessesenin korunması ve kapıcılık hizmetlerinde ihmalcilik ve hizmeti  aksatmaktan kaçınmalıdır. Günlük......akçe ve vazife verile)

 

Ve bir kimse dahi ferraş-i medrese ola, yevmi....akçe ve vazife virile.

(Ve bir kimse de medresenin (döşemeci) süpürgecisi ola. Günlük....akçe ve vazife verile) 

Ve cemahir-i ulema-i a’lam  ve meşahir-i fuzala-i fihamdan fazl-ı kesiri ma’lum-i sağır-u kebir südur-i dehr katında mer’i ve ehali vü emasil-u  ekabir-i  efazıl içinde     merzı, mütedeyyin-u müteşerrı’ ve mütezehhid-u müteverri’ bir fazıl-u âlim kimse zikrolunan darü-l hadisde ikra-i ders-i Buhari ve Müslim ide, yevmi....akçe ve vazife virile.

(Alimler topluluğunun en ileride olanlarından ve meşhur faziletlilerin en saygı değerlilerinden, büyük küçük herkesin  bildiği, zamanın en önde geleni ve insanlar içindeki büyüklerin faziletlileri arasında en çok sevilip sayılan, son derece dindar, zahit ve verâ sahibi, alim, fazıl bir kimse adı geçen hadis okulunda Buhari ve Müslim okuta. Kendisine günlük.......akçe ve vazife verile.) 

 

107.108.109.sayfa

Ve on beş nefer talebe-i ilm-i enver hücurat-i Darul hadisde sakinin olub kıraat-ı düruse muvazıbin olalar. Her birine yevmi.....akçe ve vazife virile.

Ve bu cümlenin emsel-u ekmeli muid olub sayir talebe andan müstefid olalar, yevmi .... akçe ve vazife virile. 

Ve iki kimesne dahi bevvab-u ferraş olalar, yevmi....akçe ve vazife virile.


(En başarılılarından on beş öğrenci darül hadisin odalarında kalarak  derslere devam edeler, her birine günlük....akçe ve vazife verile.

Bu  ekibin en başarılı ve onları, en iyi şekilde temsil edebileni, okulda belletmen, asistan ola ve diğer öğrenciler  ondan faydalana. Kendisine günlük.....akçe ve vazife verile.

İki  kimse de bu okulda kapıcı ve süpürgeci, hizmetçi olalar, her birine günlük......akçe ve vazife verile.)