İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

HAFIZLIK SONRASİ İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

sultanahmet vakfi logo

İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA MERKEZİ


HAFIZLIK SONRASİ İSLAMİ İLİMLER PROGRAMI

KAPSAMI

Hafızlık Sonrası İslami İlimler Programı kapsamında hafızlığını tamamlamış genç talebelerin okul eğitimini açık öğretimden devam ettirerek hafızlık sonrası İslam-i ilimler seminerleri vermekteyiz

NEYİ AMAÇLIYORUZ:

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev alacak veya akademik çalışma yapacak olan öğrencilerimizin gelecek planlamalarına uygun İslam-i İlimler alt yapısını oluşturuyor. Bu çerçevede Kıraat, Hitabet, Akaid, Pratik ve Klasik Arapça, Fıkıh, Hadis, Tefsir gibi birçok alanda eğitim vererek gelecekte yer alacakları imamet, vaizlik gibi görevlerde kalifiyeli ve örnek din adamları modeli ortaya koymayı amaçlıyoruz.

Bu çalışmalarla geçmişi ile barışık ve yine geçmişinden aldığı ilham ile geleceğini inşa edecek, kadim geleneğinin adalet anlayışını yaşadığımız asırda tekrar ihya edecek nesiller yetiştirmeyi amaç ediniyoruz.


sultanahmet vakfi logo