İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

İslam Hukuku Araştırma Merkezi

sultanahmet vakfi logo

İSLAM HUKUKU ARAŞTIRMA MERKEZİ


HAKKIMIZDA:

İslam Hukuku Araştırma Merkezimizde Klasik ve Moderni bir araya getirmek suretiyle bu alanda iyi yetişmiş ve İslam Hukuku alanında söz sahibi, ilmi araştırmalarda önde gelen bir ulema neslinin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Merkezimiz bu çerçevede İslam hukuku alanında uzman hocaların gözetiminde seminer, proje ve programları planlamaktadır. İslam hukuku alanında çalışmaları bulunanların Klasik metinleri uzman hoca gözetiminde dinleyerek istifade etmeleri amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede 1 yıldır devam eden Dârul Fukaha Programı merkezimiz çatısı altında yapılmaktadır.


sultanahmet vakfi logo