İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

DARUL MAHTUTAT YAZMA ESERLER PROGRAMI

DARUL MAHTUTAT YAZMA ESERLER PROGRAMI

KAPSAMI

Darul-Mahtutat  Yazma Eserler Programı temel olarak telif, derleme, tahkik, seminer gibi yazma eserlere dair ilmi faaliyetlerin yazma eser uzmanları tarafından gerçekleştirildiği ilmi bir programdır.

NEYİ AMAÇLIYORUZ

Darul-Mahtutat  Yazma Eserler Programı kısa vadede gerçekleştirmek istediği hayallerin başında yazma eser mefhumuna bakışın değiştirilmesi ve bu sayede yazma eserin işlenmeye açık tarihi bir varlık olarak değerlendirilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla İslam kültür hayatına yazma eserin yeniden katılımının sağlanması ve stratejik kültürel vizyon yokluğu toprağına kök salmış krizden onu kurtarmayı hedeflemektedir. Biz vizyondan hareketle, Darul-Mahtutat  Yazma Eserler Programı yazma eser kültürünün ihyası ve geliştirilmesi ile birlikte bu yazma eserlerin bilgiye dönüştürülmesi, belgelendirilmesi, araştırma konusu yapılması ve ilmi aktivitelerin uygulama alanı yapılması gibi dört ayrı boyut aracılığıyla onları medeniyetin iletişim aleminde görünür hale getirilmesi misyonunu üstlenmiştir.

Darul-Mahtutat  Yazma Eserler Programı yazma eserler ile ilgili her konuda ilmi merci olmak hedefini yakın gelecekte gerçekleştirmek için şunları yapacaktır:

  • Orjinal ilmi projeler ortaya koymak
  • En üstün ilmi ölçüler ve metodolojik standartları benimsemek
  • Yazma eser alanında çalışan kurumlarla işbirlikleri ortaklıkları tesis etmek
  • Günümüz imkan ve tekniklerin sonuna kadar kullanmak
  • Alandaki uzman isimleri bünyesine katmak

İÇERİK

Darul-Mahtutat  Yazma Eserler Programı’nda çalışmalar temel olarak telif, derleme, tahkik, seminer türlerinde olacaktır. Bir taraftan eski alimlerimizin düşünsel faaliyetlerinin meyvelerinden bize ulaşan kültürel birikim ve kurucu metinler derlenirken diğer taraftan geçtiğimiz yüzyılda Arap aleminde yazma eser mirasıyla ilgili çalışmalar yapmış olan ilim ehlinin ulaştığı sonuçlar dayanak noktasını oluşturacaktır. Doğal olarak bütün bu çalışmalar esnasında çeşitli modern teknolojik imkanlardan istifade edilecektir. Bu program, yazma eserin tarihi eser olması, bakımı, tarifi, metin oluşu, kültürü ve kültürünü kazandırma gibi bütün yönlerini kapsayacaktır.  Bu kapsamda;

  • Tarihi eser oluşu yazma eser ilmi ve sanatları
  • Bakımı kurulması ve restorasyonu
  • Tarifi kataloglama ve tasnifi
  • Metin oluşu tahkik ve inceleme
  • Kültürü yazma eser kütüphanesinin aslında tek bir kitap olduğu esasına dayanan teorik bakışın oluşturulması

yönleriyle yazma eser kültürünü yayma ise onun ilmi ve medeniyeti yönelik mesajını güzel sunmak açısından ele alınacaktır.

Bu program kapsamında yapılacak projeler zamana bağlı olup her birinin çalışma planı, kısa ve uzun vadeli aşamaları bulunmakta, bu projeler bütün aşamalar esnasında karşılaşabilecek problemleri gecikmeden çözmek, yanlışları düzeltmek, eksiklikleri tamamlamak ve gerektiğinde çalışma planları üzerinde değişiklikler yapmak gibi sürekliliğinin sağlanması amacıyla devamlı bir kontrol ve değerlendirme sürecine tabi tutulacaktır.

İnternet Sitesi


sultanahmet vakfi logo