İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

İKAN AKLİ İLİMLER MERKEZİ

sultanahmet vakfi logo

İKAN AKLİ İLİMLER MERKEZİ


HAKKIMIZDA

İslam düşüncesi alanında yapılan çalışmaların yer aldığı bu merkezimizde İslam düşüncesi alanında yapılan çalışmaların yer aldığı bir araştırma merkezidir.

Bu merkezimizde iki  farklı dilde program yürütülmektedir.

Bu sene 7.senesini tamamlayan bu merkezimiz İslam düşüncesi alanında bir çok seminer ve programlara ev sahipliği yapmıştır. Bu anlamda akli ilimler diye bilinen İslam düşüncesinin merkeze alındığı başta mantık, felsefe, kelam ve fıkıh usûlü olmak üzere çeşitli disiplinleri sistematik bir şekilde öğrenciye sunmayı  hedeflemektedir.

Araştırma Merkezimizde Arapça ve Türkçe olmak üzere iki program yürütülmektedir.

  • Arapça İkan Akli İlimler Programı
  • Türkçe İkan Akli İlimler Programı

sultanahmet vakfi logo