İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

LİSANS DESTEKLEME PROGRAMI

sultanahmet vakfi logo

İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA MERKEZİ


LİSANS DESTEKLEME PROGRAMI

KAPSAMI

Lisans Destekleme Programı kapsamında ilahiyat öğrencilerinin okul derslerinin yanında alabilecekleri alternatif bir müfredat okumasıdır. İslami ilimlerin tüm alanlarına ait kitaplar uzman hocalar tarafından seminer şeklinde düzenlemektedir.

NEYİ AMAÇLIYORUZ:

Programımız, Müslümanların kadim geleneği içerisindeki mütekamil bir sisteme yaslanmaktadır.  İslami ilimler kadim gelenekte Müslümanların evreni ve insanı okumaları için geliştirdikleri bir ilimler sistemidir. Lisans Destekleme Programı bir yandan İslami İlimler ve İlahiyat fakültelerindeki öğrencilerin bu alanlarda uzman olmasına katkı sağlamak ve bu uğurda ilmî ve bilişsel destek sunmayı hedeflerken diğer yandan evreni ve insanı fıtrata uygun tanımaları için indirildiği dönemdeki özellikleriyle vahyi, onu getiren kutlu peygamberin müstesna yolunu ve bu iki kaynaktan sudur etmiş olan tefsir, hadis, kelam, tasavvuf gibi İslami ilimleri başlangıç, orta ve ileri düzeyde öğretmeyi hedeflemektedir.

Bu programa katılan öğrenciler lisans bitimine kadar beş yıl boyunca aşamalı bir seminer dizisine tabi tutulurlar. Bu yolda klasik metinler, risaleler, modern makale ve tezler takip edilecektir. Üzerlerinde yapılacak tartışmalarla ders, müzakere ve mütalaa aşamalarıyla ilmî bir edep takip edilecektir. Kuduri’den Taftazani’ye, İbn-i Salah’tan Fahru’r- Razi’ye kadar medeniyetimizin kült eserleri etrafında İslami bir şuur ve bilinç oluşturmaya, İslami bir sosyal ve zihinsel dünya oluşturma gayretindeyiz..

Gayret bizden Tevfik Allah’tan…


FOTOĞRAFLAR


sultanahmet vakfi logo