İSVA – İstanbul Sultanahmet Vakfı

Yazma Eserler Araştırma Merkezi

sultanahmet vakfi logo

YAZMA ESERLER ARAŞTIRMA MERKEZİ


HAKKIMIZDA

Yazma Eserler Araştırma Merkezi, yazma eser kültürünün geliştirilmesi ile birlikte bu yazma eserlerin bilgiye dönüştürülmesi, belgelendirilmesi, araştırma konusu yapılması ve ilmi aktivitelerin uygulama alanı yapılması gibi geçmiş medeniyetin günümüze görünür haline getirilme misyonunu üstelenmiştir.

Bu kapsamda  4 çalışma alanı mevcuttur:

  1. Tevsik
  2. Kodikoloji
  3. Metin
  4. Yazma Eser Kültürü

Bu çalışma alanları çerçevesinde yazma eser kavramına bakışın değiştirilmesi ve bu sayede yazma eserin işlenmeye açık bir varlık olarak değerlendirilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Yazma Eser Araştırma Merkezinde çalışmalar temel olarak seminer, telif ve derleme türlerinde olacaktır. Yapılacak programlar ile yazma eserin tarihi eser olması, bakımı, tarifi, metin oluşu, kültürü ve kültürünün kazandırma gibi bütün yönlerini kapsayacaktır. Yapılacak projeler zamana bağlı olup her birinin çalışma planı, kısa ve uzun vadeli aşamaları bulunmaktadır.


sultanahmet vakfi logo