Tarihçe

Vakfımızın Kurucusu

İbrahim Ayçiçek

     Gayemiz Kur’an ve İslami ilimlere vakıf olarak hayata atılan her meslekten binlerce evladımız yetişip, vatana ve millete hizmet etmektedir. Yetişip hayata atılan gençlerimiz vakıf yönetiminde de görev almaktadırlar.
Devamı için tıklayınız.

Vakfımızın Kurucusu

Emrullah Hatipoğlu

     “Her müslümanın temel hedefi Kur’an ve Sünnetin methettiği bir Nesli yetiştirmektir.”
     Başlıkta zikrettiğimiz hedefe ulaştıracak çalışmaları yapmak ise her Müslümanın ana görevidir. 

Devamı için tıklayınız.

İstanbul Sultanahmet Vakfı    

           İSVA, 1974 yılında  “Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii Koruma ve Külliyesini İhya Derneği “ olarak, iş adamı İbrahim Ayçiçek ve Sultanahmet Cami İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu önderliğinde hizmet hayatına başladı.

          1998 yılında dernek fesih edilerek İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI adı altında günümüze kadar hizmetleri devam etmiş bir vakıf haline dönüştürüldü.

          Vakfımızın merkezi, İstanbul'un tarihi yarımadasında Sultanahmet Cami Külliyesi'nin eserlerinden biri olan Sultanahmet Medresesi'nde bulunmaktadır. 

          Halen İstanbul'un güzide semtlerinde hizmet vermeye devam eden ;

     1- Sultanahmet Medresesi

     2- Çengelköy İmamı Azam Erkek Kur'an Kursu

     3- Şazimet Hatun Kız Öğrenci Konağı

adı altındaki Eğitim Kurumlarımız ile bundan sonraki dönemde de vakıf gönüllülerimiz ile bu hizmetlerimizi çoğaltarak sürdürmeyi hedefliyoruz.

          Çok yakın bir tarihte hizmete girecek olan Çengelköy Kuran Araştırmaları Merkezi ile hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız.

 
 

Yönetim Kurulu

İstanbul Sultanahmet Vakfı
Yönetim Kurulu

İsmail Hakkı Tavman (Başkan)

Emrullah Hatipoğlu (Başkan Yrd.)

Mustafa Tekiroğlu (Sekreter)

Osman Karatuğ (Muhasip)

Abdullah Yazıcı (Üye)

İbrahim Ayçiçek (Üye)

Ramazan Apaydın (Üye)

BAŞKANDAN...

     Tam altı asır cihana hükmeden bir imparatorluğun mirasçıları olarak, bu hükümdarlığın nasıl kazanıldığını ve nasıl sürdürüldüğünü idrak etmek zorundayız. Geçmişe dönmek, geriye dönmek değildir. Üstad Cemil Meric’in, gericilik yaftasına kazandırdığı şeref payesidir. Zira o, muhteşem bir maziye kanatlanmayı her namuslu insan için vazife addeder.

     Günümüzde devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu birçok kamu hizmeti Osmanlı döneminde vakıf yoluyla ifa edilmiştir. Evet geleneğimizde devlet, ana hatta babadır. Onun elinin yetişmediği yerde, sivil toplum hareketi olarak büyük bir adım ve sosyal denge unsuru olan vakıflar da bir anlamda milletin manevi anne-babası sayılır. Osmanlının manevi anlamda kurucusu olan Şeyh Edebali’nin “Gidenin değil eser bırakmayanın ardından ağlamalı; bırakanın da bıraktığı yerden devam etmeli” düsturu özellikle çağlar açıp çağlar kapatan büyük komutan Fatih zamanında yönetim ilkesi haline gelmiş, İmparatorluk adeta bir vakıf cennetine dönüşmüştür.

     “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” anlayışının ifadesi, iman ve kültürle buluşmanın müesseseleşmiş hali olan vakıflar, yüzyıllar boyunca cami ve mescit inşa ederek din ve imanın kalelerine harç koymuş, mektepler, medreseler kurarak ilmin damarlarına kan pompalamış, darüşşifa ve imaretler tesis ederek halkın hem ruhuna hem bedenine şifa olmuş, ihtiyaç sahiplerine her türlü maddi desteği sağlayarak onların gönlüne tesir etmiş, her ferdini merhametle kucakladığı toplumun, huzur içinde yaşamasına imkan sağlamıştır.

      Bir Fransız yazarın” Verimsiz ağaçların sıcaktan kurumasına engel olmak amacıyla her gün sulanmaları için işçilere para verecek kadar çılgın!” diye tanımladığı Osmanlı, göç edemeyen leylekler için bile vakıf kurmuşken; kendimizi bir kez daha sorgulamalı ciddi bir vakıf seferberliğine ihtiyacımız olduğunu idrak etmeliyiz.

      Sosyal ve ekonomik krizler sebebiyle bugün toplumumuzda vakıf kuruluşları maalesef fazlasıyla ihmal edilmektedir. Her ne kadar bu sebeplerin gerçeklik tarafı olsa da Osmanlı döneminde -tespit edilebildiği kadarıyla – 26300 vakıf kurulduğunu düşününce tüm mazeretleri bir kenara bırakıp bir vicdan muhasebesi yapmak gerektiğine inanıyorum.

      Çarkların tüketmek için döndüğü, “ben”in ”biz”i erittiği, bireysel kazançların yüceltildiği modern çağın aşılmaz duvarlarına karşı bir başkaldırı, onun insanı acımasızca yutan azgın dalgalarına karşı sığınılacak bir limandır vakıflar. İki cihan güneşi Peygamber efendimiz, komşusu açken tok yatanı bizden saymazken, İstanbul’un fatihi, Sultan Mehmet ve adını tarihe” Muhteşem” sıfatıyla birlikte kazıyan Kanuni bile vasiyetlerinde vakıflara özel bir yer ayırırken, Türk halkının yaşayışını, anlayışını geçmişten günümüze en veciz şekilde taşıyan atasözlerinde, birlikten kuvvet doğduğu, yalnız taşın duvar olmayacağı vurgulanırken, bizlerin de toprağından beslendiğimiz, havasını soluduğumuz bu iklimden etkilenmememiz mümkün mü?

İşte bu niyetlerle çıkılan yolda çok zorlu engeller aşıldı. 1974 yılında devrin tüm zorlu şartlarına rağmen “Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii Koruma ve Külliyesini İhya Derneği” olarak oldukça önemli hizmetler verildi. 2006 yılında derneğin feshedilmesiyle ’İstanbul Sultanahmet Vakfı” olarak devam eden hareketimizin daha da güçlenip büyüyerek hizmet ağını genişletmesi hedeflenmektedir.

      Yeni nesilleri çağın gereklerine göre milli ve manevi değerlerle donanımlı beden, zihin ve ruh sağlığı yerinde geniş bir dünya görüşüne sahip, kişilikli ve erdemli bireyler olarak yetiştirmek, insanlar arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberliği artırmak, meşru olan her türlü ihtiyaçların karşılanmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek gayesindeyiz. Dedelerimizden aldığımız miras değil, çocuklarımıza vereceğimiz emanet olarak kıymetlendirdiğimiz bu toprakları, “Geçmişe saygı, geleceğe teminat” anlayışıyla bir kültür ve medeniyet hamlesi olarak gördüğümüz vakıf hareketiyle yüceltmek boynumuzun borcudur.

     Sultanahmet’in göğe yükselen minareleri gibi çabalarımızı bayraklaştıracak dimdik ve dosdoğru nesiller yetiştirmek ümidiyle!..

     Yıllar sonra kurucu abilerimiz ve hocalarımızla birlikte vakıf hizmeti verme imkanı bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd, çalışmalarımızda muvaffakiyet niyazıyla...

İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı

İsmail Hakkı Tavman

 

     İstanbul Sultanahmet Vakfı Kurucusu

     İbrahim Ayçiçek

     Gayemiz Kur’an ve İslami ilimlere vakıf olarak hayata atılan her meslekten binlerce evladımız yetişip, vatana ve millete hizmet etmektedir.
      Yetişip hayata atılan gençlerimiz vakıf yönetiminde de görev almaktadırlar.
      1998 yılında hizmetlerimizi daha mükemmel yürüteceğimize inandığımız için önceki derneğimizi fesih ederek İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA)’nı kurduk.
      Hedefimiz hizmetlerimizi büyüterek, Kur’an Kurslarımızın sayılarını artırmak ve kapsamlarını genişletmektir.
Bu hizmetler tabi ki vakfımızın samimi gayretleri ve çalışmalarının yanı sıra bugüne kadar bu hizmet kervanına her türlü desteği veren kadirşinas hayır sahibi kardeşlerimizin destekleriyle yapılmaktadır. Her geçen gün de bu hayırlı desteklerinin artarak devam etmesini bekliyoruz.
      Rabbim hayırlı hizmetlerde bizleri daim kılsın, bu hizmetlerden sizleri ve bizleri mahrum bırakmasın. Amin, vel hamdülillahi rabbil alemin...

 

     İstanbul Sultanahmet Vakfı Kurucu Üyesi

     Emrullah Hatipoğlu     

     “Her Müslümanın Temel Hedefi Kur’an ve Sünnetin Methettiği Bir Nesli Yetiştirmektir.”

 

      Başlıkta zikrettiğimiz hedefe ulaştıracak çalışmaları yapmak ise her Müslümanın ana görevidir. Kur’an’a hizmet yolunda takriben 36 yıl önce başlatılan ve kesintisiz olarak sürdürülen çalışmalar hep o ana hedefe ulaşmak için yapılmıştır ve Allah’ın yardımıyla bundan böyle de en verimli şekilde yapılacaktır.

     Hedefe ulaşmanın tek yolu Kur’an ve sünnete uymaktır. İşlerimizi, görevlerimizi ve sorumluluklarımızı Kur’an ve sünnet ışığında yerine getirmeye çalışmaktır. Bizler İstanbul Sultanahmet Vakfı yönetimi ve çalışanları olarak, bu sorumluluk şuuru ile Kur’an ve sünnetin methettiği bir nesli yetiştirmenin gereğini, yepyeni bir heyecanla, başlangıçta belirlediğimiz hedefe ulaşmak üzere yolumuza devam ediyoruz.

     

     Aklı başında hiç kimse ve hiçbir kurum netice alamayacağı hiçbir alana yatırım yapmaz. Emeğini verimsiz alanlara harcamaz. Son asırda ülkemiz üzerinde batılılaşma sevdasıyla estirilen rüzgârlar rahmet bulutlarımızı savurdu. Esasen topraktan yaratılan insanımızın da manen çoraklaşmasına yol açtı. Son asrın belli bölümlerinde insana ruh gibi hayat veren ve ancak Kur’an ve sünnetle elde edilebilecek pınarlar, İslam karşıtı bir anlayışla ve resmi kurumlar eliyle (yasaklar ve engelleyici cezalar koyarak) kurutulmaya çalışıldı.
Kahraman ecdadımızın fedakârlıkları sayesinde, Cenabı Mevla’mız şartları değiştirmiştir. Artık yasaklayan bir devlet, bir idare yerine Kur’an hizmetine imkân sunan bir devlet, bir idare söz konusudur.

 

     Dün ecdadımız, yasaklara karşı durmanın imtihanını verirken, bugün bizler verilen imkânları en iyi şekilde kullanıp, kullanmadığımızın imtihanına muhatabız. Artık 28 Şubat zihniyetinin “ancak 15 yaşını bitirenler Kur’an Kurslarına yatılı öğrenci olabilir” dayatması son bulmuştur. Devletin verdiği yeni imkânlar sayesinde, Kur’an Kurslarımıza 5.sınıf talebesi(10 yaş) kayıt yaptırabiliyor. Hem İmam Hatip Okulunda hem de Kur’an Kursunda talebeliğini sürdürebiliyor. Aynı zamanda da Hafızlık yapma imkânlarını kullanabiliyor. Bu durumda bize düşen, hem devletin imkânlarından en iyi şekilde istifade etmek, hem de hayır ehli hal-kımızın zekât ve infaklarından bizlere sağladığı, emanet ettiği desteğini, en verimli şekilde değerlendirmek ve gereğini yapmaktır.

 

     Bu anlayışla neler yapmalıyız ve neleri yapabiliriz? diye günlerce, haftalarca kafa yorduk. Kur’an Kurslarımızın bağlı olduğu kurum olan müftülük yetkilileriyle defalarca görüşmeler yaptık. Devlet erkanı tarafından gerekli kanun onaylanmasına rağmen ilgili resmi kurum tarafında hiçbir çalışma olmadığını ve bu konuları gerçekleştirme hususunda ortak hareket edemeyeceğimizi tespit ettik. Zira kuruluşu bir asra yaklaşmasına rağmen hala sağlıklı bir anayasa yapamamış, yeni sistem tartışmalarıyla zamanını israf eden hantal bir yapının içindeki hantallaşmış kurumlarının değişimini beklemektense, kendi değişimimizi gerçekleştirdik.

 

     Şimdiye kadar destek verdiğimiz kurumları resmi olarak asıl sahibine teslim ettik ve yeni bir anlayışla ana hedefimiz olan Kur’an hizmetimizi, en verimli şekilde sürdürme kararıyla değişimi başlattık. Kur’an Kursu projemizdeki ilk uygulamayı, Çengelköy’deki İmam-ı Azam Erkek Kur’an Kursunda gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin tamamının kaydını Çengelköy’deki Üsküdar İmam Hatip Orta Okuluna yaptırarak,  başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere bütün derslerinde başarılı olabilmeleri için takviye dersler başlattık, kabiliyetli ve istekli olanları da hafızlık eğitimine yönlendirdik.

 

     İkinci değişimi Sultanahmet Medresemizde yani vakıf merkezimizde gerçekleştirdik. Medresemiz-de; Kur’an-ı Kerim, hafızlık (isteyenlere), klasik Arapça, modern Arapça ve bütün İslami İlimler dersle-ri, alanında uzman, Ehli Sünnet anlayışına sahip, yerli ve yabancı hocalarımız tarafından ilim halkaları oluşturduk.

 

     Öğrenci profilimizi tamamen değiştirerek, yüksek puanlarla İlahiyat ya da Uluslararası İlahiyat Fakülteleri’ni kazanan öğrencilere ders, burs ve yurt hizmeti veren bir kurum olduk.
 Hedefimiz; Müslüman halkımız başta olmak üzere, bütün İslam ümmetine ve insanlığa faydalı, kaliteli, zihinleri bulanmamış, ahlaklı, imanı sağlam, ilmiyle amil, Kur’an ve sünnetin övdüğü nesiller yetiştirmek…

 

     Bu alanda çalışmak bizden, Tevfik ve Hidayet Allah’tandır..

 
 

Vakıf senedi

İSTANBUL SULTANAHMET  VAKFI

VAKIF SENEDİ

 

MADDE 1. VAKFIN ADI:

İSTANBUL SULTANAHMET VAKFI

 

MADDE 2. VAKFIN MERKEZİ VE ADRESİ:

Vakfın merkezi İstanbul ili Eminönü ilçesindedir.

Merkez adresi; Sultanahmet Mah. Dalbastı Sk. No:4 Fatih İstanbul sayılı yerdeki Sultanahmet Medresesi'nde olup, yönetim kurulu tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bilgi vermek suretiyle bu adres değiştirilebilir.

 

MADDE 3. VAKFIN GAYESİ:

a) İslam dininin gerçek hüviyeti ile topluma tanıtılmasında, cemaatin din konusunda aydınlatılmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı’na destek ve yardımcı olmak.

b) İnsanları çatısı altında toplayan camilerimizi ilgili birimlerle koordineli olarak imar ve inşaa etmek, bakım ve onarımlarını yapmak, tefriş etmek ve yaşatmak.

c) Çevre düzenlemeleri alanlarında çalışmalar yapmak.

d) Kur’an-ı Kerim’in iyi öğrenilmesini sağlamak amacıyla var olan mevzuat dahilinde; hafızlık kursları, kıraat kursları, Arapça kursları açmak.

e) Çevreye ve gençliğe eğitim ve öğretimde yardımcı olmak üzere, İngilizce, Almanca ve yabancı dillerle değişik bilim sahalarında kurslar açmak.

f) Çevredeki kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardımda bulunmak.

g) İlk, orta, lise, üniversite gibi okullar açarak, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden ihtiyacı olanlardan mütevelli heyetçe uygun görülenlere maddi yardımda bulunup burslar vermek.

h) Vakıf öncesi eğitimine de önem vererek, bu iş için ilgili devlet ünitelerinden izin alarak anaokulları açar.

I) Halen Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetini sürdüren, Sokullu Şehit Mehmet Paşa Kur’an Kursu’nun her türlü ihtiyaçlarını karşılamak, bu amaçla yeni binalar inşaa etmek, bu faaliyetler için gerekli olacak arsa ve binaları, hibe satın alma yoluyla hizmete sunmak.

j) Vakıf kültürel faaliyetler çerçevesinde gençlere ve kendi müntesiplerine yönelik olarak kamplar kurar.

k) Kültürel faaliyetler çerçevesinde yurdumuzu ve kültür değerlerimizi tanımak için turlar tertip eder.

l) Vakıf faaliyetlerini temin etmek için bünyesinde değişik yapılarda (şirket türleri) iktisadi işletmeler kurar. Faaliyet halinde olan değişik işletmelerin hisse senetlerini kâr amacıyla alır ve satar.

m) Yayın ve kültürel faaliyetlere esas olmak üzere matbaa kurma, yayın evi açmak, kitap telif ve tercüme ettirmek, dergi ve broşür yayınlamak, göze kulağa hitap eden film, videokaset ve kaset çalışmaları yapar.

n) Vakıf fakir ailelerin sünnet çağına gelmiş çocuklarını sünnet ettirir. Evlenme çağına gelmiş yoksul ve kimsesiz gençlerin evlenmelerinde ayni ve nakdi olarak yardımda bulunur. Ayrıca çevresinde yoksul ve kimsesiz olarak ölenlerin cenazelerini kaldırır.

o) Vakıf bilhassa Ramazan ayında iftarlar verir. Dini ve milli günlerde ziyafetler tertip eder.

p) İmkânlar müsait olduğunda aş ocağı açılarak çevredeki yoksul ve fakirlere sıcak yemek verir.

 

MADDE 4. VAKFIN FAALİYETLERİ:

Vakıf gayesine uygun olarak 3. Maddede zikredilen bütün sahalarda mevcut yasalara göre faaliyet gösterir.

 

MADDE 5. VAKFIN MAL VARLIĞI:

Vakfın tescilinden sonra hemen adına kaydedilecek olan Mevlüt Ortakarpuz ve Elmas Ortakarpuz tarafından vaat edilen Eminönü ilçesi, Küçükayasofya Mahallesi Kadırgaliman Caddesi 72 Pafta 120 Ada17 Parsel 112 metrekare mesahalı alanda kurulmuş gayri menkul ile özel ve tüzel kişilerin bağışlayacakları her çeşit menkul ve gayrimenkul mallardır.

 

MADDE 6. VAKFIN GELİRLERİ:

Beşinci maddede zikredilen bağışlanması vaat edilen mal varlığının dışında, vakfın amacına uygun şartlı ve şartsız her türlü bağışlar. Vakfın kuracağı iktisadi işletme veya kuruluşuna iştirak edeceği şirketler ve vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek gelirler ile vakfa üye olanların ödeyecekleri aidatlar.

 

MADDE 7. VAKIF ÜYELERİ:

Vakıf senedinin tescilinden sonra, vakfa üye olmak isteyen kimseler vakıf kurucu heyeti kararı ile üyeliğe kabul edilebilirler. Bu üyeler kurucu heyet ya da mütevelli heyet toplantılarına seçme hakkıyla iştirak edemezler, gözlemci olarak katılabilir ve faaliyet teklifleri sunabilirler. Mütevelli heyetçe belirlenecek aidatlarını her ay öderler.

 

MADDE 8. VAKFIN ORGANLARI:

 • Vakıf Kurucu Heyeti

 • Vakıf Mütevelli Heyeti

 • Vakıf Murakabe Heyeti’dir.

        

MADDE 9. VAKIF KURUCU HEYETİ:

Vakıf Kurucu Heyeti vakfın en yetkili organı olup vakfın kurulmasında maddi ve manevi katkısı bulunan ve vakıf senedinin sonunda ad ve soyadları yazılı bulunan şahıslardır. Kurucu Heyet Üyeleri‘nden her biri vakfın tescilini takip eden bir ay içinde vefatları halinde kendi yerlerine geçecek Kurucu Heyet Üyesi olmasını istedikleri üç kişinin ismini bir kâğıda yazıp imzalayarak kapalı bir zarfa koyarlar ve mütevelli heyetine teslim ederler. Teklif ettikleri bu isimleri her zaman değiştirebilirler. Üyenin vefatı halinde bu üç isimden hangisinin seçilebileceğine Kurucu Heyet, vefatın vukuu bulduğu tarihi takip eden ilk toplantıda karar verir. Üyenin kendiliğinden çekilmesi halinde ise kurucu üyenin tesbit ettiği isimlerden birini seçmek zorunda değildirler. Bu takdirde gerekli görülen diğer hallerde kurucular kendi aralarında iki üyenin teklifi üzerine vakıf üyelerinden herhangi birini kurucu üyeliğine kabulüne karar verebilirler.

 

MADDE 10. KURUCU HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Kurucu Heyetin Görev ve Yetkileri şunlardır;

 • Vakfın  Mütevelli Heyeti’ni ve Murakabe Heyeti’ni seçmek.

 • Vakfın bütçesiyle her türlü hesaplarını tetkik etmek, bu hesapları ve mütevelli heyet ile murakabe heyetinin raporlarını inceleyerek karara bağlamak.

 • Vakfın çalışma ve gelişme programlarını ve bu programlar hakkındaki teklifleri incelemek kabul veya reddetmek.

 • Lüzumu halinde vakıf senedinin tadiline veya vakfın feshine karar vermek. Fesih halinde vakfın mal varlığının nereye kalacağına karar vermek.

 • Vakıf üyeleri arasından gerekli gördüklerini kurucu üyeliğe katmak.

 • Vakfın gayesine aykırı davranışlarda bulunan vakıf üyesini karar vermek suretiyle üyelikten çıkarmak.

 • Mütevelli Heyet’in getireceği diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

 • Gerekli gördüğü yerlerde vakfın şubelerinin açılmasına karar vermek.

 • Vakıf işletmeleri kurulmasına karar vermek.

 

MADDE 11. KURUCU HEYETİN TOPLANMA VE MÜZAKERE USULÜ:

Vakıf Kurucu Heyeti şu usullere göre çalışır;

 • Vakıf Kurucu Heyeti her sene Kasım ayı içinde toplanır. Bu toplantıda bir yıllık faaliyet gözden geçirilir.

 • Kurucu heyetin ilk toplantısı vakfın tescilini takip eden ilk iki ay içinde yapılır.

 • Kurucu heyet toplantılarını bu heyetin kendi arasından seçeceği bir başkan ve iki katipten oluşan bir başkanlık divanı idare eder, bu divan toplantısının müzakere zabıtlarını imzalayarak Mütevelli Heyet’e teslim eder.

 • Kurucu Heyet mütevelli heyet kararı, murakabe heyetinin yazılı isteği ve Kurucu Heyet Üyeleri’nin ¼ ünün yazılı isteği ile olağanüstü toplantıya da çağrılabilir.

 • Kurucu heyet bu senette belirtilen istisnalar dışında üye sayısının yarıdan bir fazlasının iştirakiyle toplanır. Kararlar, aksine hüküm yoksa iştirak edenlerin ekseriyetinin oyu  ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

 • Vakıf senedinin tadili, bazı maddeler ilavesi veya vakfın feshi hakkındaki kararlar için toplantıya Kurucu Heyet Üye sayısının 4/5 ünün iştirak edenlerin de en az 4/5 ünün oyu ile karar alınması şarttır.

MADDE 12. VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakıf mütevelli heyeti iki yıl süre ile görev yapmak üzere yedi asil, üç yedek üyeden meydana gelir.

 

MADDE 13. VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ GÖREV VE YETKİLERİ:

Vakıf Mütevelli Heyeti’nin görev ve yetkileri şunlardır;

 • Vakıf gayesinin tahakkuku için senette kendisine verilen yetkileri kullanarak çalışmaları yürütür.

 • Vakfın yıllık bütçesini ve çalışma raporunu hazırlar.

 • Kurucu heyetin kendisine verdiği işleri takip eder ve sonuçlandırır.

 • Vakfın çalışma ve gelişme programlarını hazırlayıp kurucu heyete teklif eder.

 • Vakfa intikal edecek olan menkul ve gayrimenkuller üzerinde her türlü işlemleri vakıf namına yapar.

 • Vakıf adına her türlü hukukî ve mali sözleşmeleri yapar.

 • Vakfı mahkemelerde ve idari makamlarda gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Gerektiğinde bu hususta mütevelli heyeti üyelerinden birini görevlendirir. Lüzumu halinde vakfı temsil yetkisini avukatlara da verebilir.

 • Daimi ve muvakkat personel kadroları ihdas eder, tayinler yapar, lüzum gördüğünde azl eder.

 • Vakfa üye olanlardan alınacak olan kaydiye ücretlerini ve aidatları tesbit eder ve tahsil eder.

 • Gerekli defter ve dosyaları tutar.

 

MADDE 14. MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI VE MÜZAKERE USÜLÜ:

 • Mütevelli heyetin seçiminden sonra bir hafta içinde toplanarak kendi üyeleri arasında görev bölümü yapar ve bir başkan, başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de muhasip seçer.

 • Mütevelli heyeti en az ayda bir defa toplanır. Ayrıca başkanın veya heyet üyelerinden en az iki kişinin isteği ile yahut alınan prensip kararlarına göre tesbit edilen gün ve saatlerde toplanır. Toplantı nisabı üye sayısından bir fazladır. Karar nisabı da toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır.

 • Mütevelli heyet üyeleri katılmadıkları toplantılar için mazeretini bildirirler. Mazeret bildirmeyenlerden yahut mazeretleri mütevelli heyetçe kabul edilmeyenlerden üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin mütevelli heyet üyeliği sona erer. Yerine yedeği çağrılır.

 

MADDE 15. MÜTEVELLİ HEYETTE GÖREV BÖLÜMÜ:

A. Başkan:

 • Vakıf Mütevelli Heyetine başkanlık eder.

 • Kurucu Heyet ve Mütevelli Heyet kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

 • Adli, idari, mali ve benzeri işlerde resmi ve özel mercilerde vakfı temsil eder. Leh ve aleyhteki dava ve takipleri yürütür ve vekil tutarak yürüttürür.

 • Vakıf yetkili organlarının kararlarına istinaden vakıf gayri menkullerinin alım, satım, ipotek, vb. muamelelerini yapar. Tapu dairesinde icralarda vb. mercilerde her türlü evrakı imzalar. Satış ve ipotek bedellerini ve icradaki paraları ahz-u kabz eder.

     B. Başkan yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantılara başkanlık eder ve başkanın bütün vazifelerini yapar ve yetkilerini kullanır.

C.  Sekreter:

 • Büro ve yazı işlerini yürütür.

 • Mütevelli heyet kararlarının zaptını tutar ve kararların deftere geçirilmesini temin eder.

 • Vakfa ait evrakları muhafaza eder.

 • Mütevelli heyet toplantılarının gündemini hazırlar.

 • Kurucular kuruluna sunulacak faaliyet raporunu hazırlar.

D. Muhasip:

a) Vakfın mali işlerini yürütür.

b) Tahsilat ve harcamalarının usulüne uygun yapılmasını sağlar.

c) Harcama ve para çekme vb. işlerini  Başkan, Başkan yardımcısı ve muhasibin imzası ile yapar.

d) Muhasebe defterlerinin tutulmasını sağlar.

 • Demirbaşların envanterini hazırlar.

 • Bütçe ve kat’i hesapların hazırlanmasını temin eder.

 • Vakfa ait makbuz, kıymetli evrak, nakit ve çekleri muhafaza eder veya sorumluluğu altında muhafaza ettirir.

 • Tahsilâtın zamanında yapılmasını sağlar ve başkanın imzalayacağı ödeme evrakını parafe eder.

               

MADDE 16. VAKIF  MURAKABE HEYETİ:

 • Vakfın her türlü muamele ve muhasebesini murakabe ederek vakıf kurucusu heyetine senede en az bir defa olmak üzere rapor verir.

 • Lüzumu halinde kurucu heyeti olağanüstü toplantıya çağırır.

 • İkinci  yılın sonunda düzenleyeceği iki yıllık murakabe raporunu kurucu heyete sunar.

 • İhtilafa taalluk eden hususlarda bilirkişilerin görüşlerine müracaat ederek ihtilafları çözümlemeye çalışır.

 

MADDE 17. VAKFIN SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK:

Vakıf kurucu heyeti bu senedin 11.Maddesinin (f) fıkrasındaki nisaba uyulmak şartıyla vakfın senedinde istediği değişiklikleri yapabilir. Değişiklik teklifi mütevelli heyetçe yapılabileceği gibi kurucu heyet üyelerinden en az beş kişinin teklifi ile de yapılabilir.

 

MADDE 18. VAKFIN ŞUBELERİ:

 • Vakıf kurucu heyeti merkeze bağlı olmak üzere uygun gördüğü yerlerde dilediği kadar şube, temsilcilik, büro vb açabilir.

 • Şubeler, temsilcilikler, bürolar vb . kollar bu senet esaslarına uygun olarak hazırlanacak tüzük ve yönetmeliklere göre çalışır.

             

MADDE 19. VAKFIN SONA ERMESİ:

Vakfın gayesinin tahakkuku imkansız  hale gelmesi halinde, vakıf kurucu heyeti bu senedin tayin ettiği usule göre  derhal toplantıya çağrılır. Toplantı da vakfın durumu müzakere edilir. Vakfın feshine karar verilebilmesi için 11. Maddenin (f) fıkrasına göre hareket edilir. Feshe karar verildiğinde de mal varlığının (memalikin) nereye verileceğine de kurucu heyet karar verir.

GEÇİCİ MADDE 1. Vakfın tescilini müteakip iki ay içinde yapılacak ilk kurucu heyet toplantısına kadar faliyette bulunmak üzere aşağıda ad ve soyadları ile vazifeleri gösterilen kişiler vakfın müteşebbis mütevelli heyetidirler.

GEÇİCİ MADDE 2. Müteşebbis mütevelli heyeti başkanı vakfı temsilen bizzat veya tayin edeceği bir vekil vasıtasıyla vakıf senedinin mahkeme nezdindeki tescilini yaptırır ve gereken işlemleri neticelendirir.

GEÇİCİ MADDE 3. İstanbul Sultanahmet Vakfı’nın ilk geçici mütevelli heyeti aşağıdaki isimleri bulunan şahıslardan teşekkül ettirilmiştir.